Sparebanken Møre
 
 

Søknadsskjema TEFTmidler

Søknadsfrister: 1. mai og 1. oktober. Forventet behandlingsid er to mnd etter søknadsfrist.
NB! Idrettorganisasjoner må sende inn en samlet søknad for hele klubben via hovedstyret.
* = obligatorisk felt
Informasjon om søker
Navn på søker: *  
Org.nr: *  
(Hvis du ikke har org.nr, fyll ut 999999999)
Adresse: *  
Postnr: *  
Poststed: *  
Kommune: *  
Kontaktperson: *  
E-post: *  
Tlf: *  
Kontonummer: *  
Beskrivelse av søkerorganisasjon: *  
Antall medlemmer: *    voksne   barn
Styremedlemmer:
(navn og bosted)  
Type organisasjon: *  
Type formål: *  
Beskrivelse av prosjekt det søkes støtte til
Søknadstittel: *  
Beskrivelse: *  
Verdi for Lokalsamfunnet/Regionen/Fylket: *  
Budsjett – Finansieringsplan: *  
Søknadsbeløp: *  
Vedlegg
Vedlegg 1:  
Vedlegg 2:  
Vedlegg 3:  
 
Til slutt ønsker vi å spør deg om hvordan fikk du kjennskap til muligheten for å søke om midler:
 
  Annonse på sbm.no
 
Annonse i nettbanken
 
Annonse på ferge eller trafikkterminal
 
Kinoreklame
 
Info fra ansatte i Sparebanken Møre
 
 
Annet: