Søknadsskjema TEFTmidler

Søknadsfrister er 1. mai og 1. oktober. Behandlingstid kan variere, men alle skal ha fått svar innen 2 mnd. etter fristen. Søknader fra idrettslag skal sendes inn av daglig leder eller styret. Dette gjelder også søknader fra undergrupper.

Informasjon om søker

voksne
barn

Beskrivelse av prosjekt det søkes støtte til

Vedlegg

 
Jeg aksepterer at Sparebanken Møre registrerer personopplysninger i form av navn, epost-adresse og telefonnummer for kontaktperson hos søkeren. Disse opplysningene blir bare brukt som grunnlag for å gi svar på søknaden til kontaktperson. Opplysningene blir ikke distribuert til tredjepart hverken av Sparebanken Møre eller vår databehandler/systemleverandør. Personopplysningene blir oppbevart elektronisk som del av søknaden.