Søknadsskjema TEFT-midler

Vi gleder oss til å høre mer om prosjektet ditt!

Søknadsfrister er 1.mai og 1.oktober hvert år. Behandlingstider vil variere, men du skal ha fått svar innen to måneder etter søknadsfristen.

Søker du på vegne av et idrettslag? Da må søknaden sendes inn av daglig leder eller styreleder. Dette gjelder også fra undergrupper.

Enkelte nettlesere kan gi trøbbel ved innsending av søknad, vi anbefaler at du bruker Google Chrome.

Når søknaden er sendt inn vil du få en kopi på e-post.

Lykke til!
voksne
barn

Beskrivelse av prosjekt det søkes støtte til

Vedlegg (Kun PDF)

 
Jeg aksepterer at Sparebanken Møre registrerer personopplysninger i form av navn, epost-adresse og telefonnummer for kontaktperson hos søkeren. Disse opplysningene blir bare brukt som grunnlag for å gi svar på søknaden til kontaktperson. Opplysningene blir ikke distribuert til tredjepart hverken av Sparebanken Møre eller vår databehandler/systemleverandør. Personopplysningene blir oppbevart elektronisk som del av søknaden.